200080-1- TOKAJ EXPRESSZ, zestaw 4 wagonów

200080-1
1 476,00 zł
Brutto

Zestaw 4 wagonów typu 130A i 131A w malowaniu węgierskiego przewoźnika MAV.

W zestawie znajdują się poniższe wagony:

  1. wagon 1 klasy typu 130A
  2. wagon 2 klasy typu 131A
  3. wagon 2 klasy typu 131A
  4. wagon 2 klasy typu 131A


Łącznie 293 wagony (nr 80 1 klasy i 213 2 klasy) zostało dostarczonych do MAV przez Zakłady Cegielski w Poznaniu w latach 1979-1980 i były używane w Tokaj Express i wielu innych ważnych pociągach ekspresowych łączących Budapeszt z Głównymi miastami Węgier.  
Te liczby sprawiły, że polskie wagony Y stały się największą rodziną wagonów pasażerskich wydanych dla MAV i przez trzy dekady można było je łatwo zauważyć na węgierskich kolejach. 
Wagony posiadają odznaczenia ep. IV z początku lat 80-tych z charakterystycznym jasnoszarym dachem i białymi napisami, nadającymi się do właściwej oprawy do połowy lat 90-tych. „Miłe stare czasy” może pomyśleć ktoś!  
W porównaniu z polskimi wersjami wagonów typu Y modele różnią się nieznacznie w rozmieszczeniu selektywnych skrzynek przełączających na podwoziu i kształcie skrzynki na akumulatory.  
W zestawie dodatkowe elementy wykonane z trawionej blaszki. Są to tablice kierunkowe i przełączniki do samodzielnego montażu pod krawędź wagonu.  
Modele pociągów Tokaj Exp są wykonane z dbałością o szczegóły zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. W pierwszej klasie mamy 6 miejsc w przedziale z malowanymi zagłówkami i stolikami przy oknach. W modelu drugiej klasy mamy 8 miejsc w przedziale, z różnymi kolorami wnętrza. W każdym przedziale znajdziemy półki na bagaż oraz dokładnie zaznaczoną ściankę z drzwiami wejściowymi do poszczególnych przedziałów. Dodatkowo w zestawie znajduje się woreczek z długimi przewodami, które można zamontować na czole każdego wagonu.  
Modele charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami jezdnymi a każdy z modeli przystosowany jest do montażu oświetlenia tj. posiada odbieraki prądu w wózkach oraz przylutowane przewody i wyprowadzenia do wnętrza modelu. 
EN
A set of 4 wagons type 130A and 131A in the painting of the Hungarian carrier MAV.
The set includes the following wagons:
  1. coach 1 class type 131A
  2. coach 2 class type 130A 
  3. coach 2 class type 130A
  4. coach 2 class type 130A

A total of 293 coaches (n. 80 of 1 class and n. 213 of 2 class)  were delivered to MAV by Zakłady Cegielski in Poznań between 1979 and 1980  and were used in the Tokaj Express and many other important Express trains connecting Budapest to the main cities of Hungary.  

These numbers made the Polish Y cars the single largest passenger coaches family released to MAV and for three decades an easy spot in the Hungarian railways. 

The coaches have the decorations of ep. IV in the early '80s with their distinctive light grey roof and white inscriptions, suitable to a proper setting till the middle of the '90s.  "Nice old times" could think somebody!  

Compared to the Polish versions of the Y-type coaches, the models differ slightly in the arrangement of the selective switching boxes on the chassis and the shape of the battery box. 

The set includes additional elements made of etched metal plate. These are direction boards and switches for self-assembly under the edge of the car body. 

Tokaj Exp train models are made with attention to detail both inside and out. In first class we have 6 seats per compartment with painted headrests and tables by the windows. In the second-class model, we have 8 seats per compartment, with different interior colors. 

In each compartment, we can find shelves for luggage and a precisely marked wall with entrance doors to individual compartments. In addition, the set includes a bag with long hoses that can be mounted on the headstock of each wagon. 

The models have very good driving properties and each of the models is adapted to the installation of lighting, i.e. it has current collectors in the trolleys and soldered wires and leads to the inside of the model.

 


200080-1

Arkusz danych

Rodzaj pojazdu
1, 2, 2, 2
Typ wagonu
130A, 131A, 131A, 131A
Przydział (stacja macierzysta)
Miskolc
Numer boczny
50 55 19-37 022-3; 50 55 20-37 058-4; 50 55 20-37 055-0; 50 55 20-37 041-0
Epoka
IV
Przewoźnik
MAV
Rok produkcji modelu
2023
Numer katalogowy
200080-1

Klienci, którzy zakupili ten produkt, kupili również: