Regulamin sklepu internetowego ROBO Modele

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy www.robo.eu.com jest prowadzony przez firmę ROBO Polskie Modele H0, Ewelina Przybyłek, zarejestrowaną we Wrocławiu przy al. Wiśniowej 26/26, we Wrocławiu, NIP 845-163-73-47, REGON 021392162, e-mail: mail@robo.eu.com. Sklep mieści się na al. Armii Krajowej54 50-541 Wrocław.
 2. Regulamin określa zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis internetowy www.robo.eu.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia towaru w Serwisie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i równoczesnej akceptacji jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 4. Zamówienia można składać drogą internetową przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Odstępstwem mogą być komunikaty wyświetlane na głównej stronie sklepu/strony internetowej www.robo.eu.com
 5. Produkty oferowane w sklepie internetowym www.robo.eu.com są fabrycznie nowe i oryginalne.

 

DEFINICJE

CENA - oznacza cenę Towaru, obowiązującą w dacie i godzinie Zamówienia, z uwzględnieniem wszelkich ofert promocyjnych i rabatów; Cena nie obejmuje kosztów dostawy.

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

SERWIS - Serwis internetowy Sprzedawcy działający pod adresem https://www.robo.eu.com/sklep

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.robo.eu.com/sklep. umożliwiający złożenie Zamówienia.

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

KLIENT – Osoba, która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

SPRZEDAWCA – ROBO Polskie Modele, al. Wiśniowa 24/26, 53-137 Wrocław, NIP 845-163-73-47, e-mail: mai;@robo.eu.com

REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.

NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

PRODUKT – dostępna w Serwisie rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

  

CENA, ZAMÓWIENIE I PŁATNOŚĆ

 1. Wszystkie ceny za towary wystawione w Sklepie Internetowym są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 2. W momencie zawarcia Umowy, po stronie Użytkownika powstaje obowiązek płatności na rzecz Sprzedawcy ceny wynikającej z Zamówienia. Podana w Zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Użytkownik zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz wyborem kosztów dostawy zamówionego towaru Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w zakładce SKLEP na stronie www.robo.eu.com.
 3. Łączna Cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Użytkownika w zakładce SKLEP na stronie www.robo.eu.com, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi. Cena wiążąca wskazywana jest Użytkownikowi w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedającego.
 4. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedającym.
 6. Użytkownik może wybrać jedną z następujących form płatności:
  1. przelewem na numer konta bankowego Sprzedającego:
   ROBO Modele
   nr konta: 39 1020 5242 0000 2602 0418 0071
   bank PKO BP
   SWIFT: BPKOPLPW
  2. płatność elektroniczną poprzez zewnętrzny system płatności https://panel.przelewy24.pl
  3. płatność gotówką w przypadku odbioru osobistego zamówionego towaru

REALIZACJA ZAMÓWIENIA I KOSZTY WYSYŁKI

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia przez Klienta niezwłocznie po zaksięgowaniu opłaty za zakupiony towar.
 3. Wysyłka zamówionego towaru może być zrealizowana za pośrednictwem:
  1. Kurier UPS 15zł
  2. Kurier UPS przesyłka pobraniowa 18zł
  3. Kurier Inpost 15zł
  4. Kurier Inpost przesyłka pobraniowa 18zł
 4. Cena za wysyłkę towaru za granicę jest do indywidualnego ustalenia
 5. Klient może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach otwarcia.

REKLAMACJE

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Klientom Towarów bez wad. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną. Jeżeli Towar ma wadę Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, lub żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.
 2. Klient ma prawo odstąpienia od umowy zakupu towaru w ciągu 14 dni od daty jego zakupu. Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane płatności za wyjątkiem kosztów wynikających z dostarczenia Klientowi towaru, niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od momentu zgłoszenia odstąpienia Klienta od umowy.
 3. Zwrot kosztów nastąpi takim samym sposobem jaki został użyty przez Klienta podczas zakupu pierwotnego towarów.
 4. Podstawą do pełnego zwrotu kwoty z uwzględnieniem punku 2 nastąpi po dostarczeniu przez Klienta w stanie nienaruszonym zakupionego towaru na adres Sprzedawcy, na swój koszt i ryzyko.
 5. Sprzedający w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do żądania Klienta. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedający powiadomi Użytkownika w wiadomości wysłanej na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
 6. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, nie jest to jednak obowiązkowe.
 7. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy zwrócić szczególną uwagę czy opakowanie kartonowe przesyłki nie jest zgniecione, mokre lub w jakikolwiek sposób uszkodzone. Należy wtedy żądać od kuriera protokołu uszkodzeń przesyłki i skontaktować się ze Sprzedawcą. Protokół szkody przesyłki jest w tym przypadku jedynym dokumentem, przez który można ubiegać się o odszkodowanie od firmy przewozowej.
 8. W przypadku niezgodności wysłania towaru przez Sprzedawcę, należy zgłosić to niezwłóczenie po otrzymaniu przesyłki do Sprzedawcy. Towar ten zostanie wymieniony na właściwy na koszt Sprzedawcy.
 9. Jeżeli klient nie otrzyma przesyłki krajowej w przeciągu 3 dni roboczych pomimo potwierdzenia zamówienia, proszę o natychmiastowy kontakt ze Sprzedawcą.

 

 

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Adresat(sprzedawca):

................................

................................

................................

 

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy, której przedmiotem są: 

........................................................................................................................

Numer zamówienia: ..........................................................................

Data zawarcia umowy: .....................................................................

Imię i nazwisko konsumenta:............................................................

Adres Klienta:............................................................................

 

Proszę o zwrot zapłaconej ceny na rachunek bankowy nr:

............................................................................................................

Data ..........................................................                                                                                       

Podpis .........................................................